Trận đấu hấp dẫn

Trận đấu hấp dẫn

Watford

Watford

0.25 0.99

vs

Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur

-0.25 0.96

NGOẠI HẠNG ANH

Lúc 19:30

, Ngày 18/1/2020

Real Madrid

Real Madrid

-1.0 -0.90

vs

Sevilla

Sevilla

1.0 0.85

VĐQG TÂY BAN NHAN

Lúc 22:00

, Ngày 18/1/2020

Manchester City

Manchester City

-2.75 -0.94

vs

Crystal Palace

Crystal Palace

2.75 0.89

NGOẠI HẠNG ANH

Lúc 22:00

, Ngày 18/1/2020

Newcastle United

Newcastle United

1.0 -0.97

vs

Chelsea

Chelsea

-1.0 0.92

NGOẠI HẠNG ANH

Lúc 00:30

, Ngày 19/1/2020

Lecce

Lecce

1.5 -0.94

vs

Inter Milan

Inter Milan

-1.5 0.87

VĐQG Italia

Lúc 21:00

, Ngày 19/1/2020

Burnley

Burnley

0.5 -0.91

vs

Leicester City

Leicester City

-0.5 0.84

NGOẠI HẠNG ANH

Lúc 21:00

, Ngày 19/1/2020

Liverpool

Liverpool

-1.25 0.92

vs

Manchester United

Manchester United

1.25 -0.99

NGOẠI HẠNG ANH

Lúc 23:30

, Ngày 19/1/2020