Liên hệ với Ban Quản lý CSKH trong các vấn đề cần quyết định từ cấp cao hơn?

Bất kỳ câu hỏi và thắc mắc nào liên quan đến website, dịch vụ CSKH, các chương trình KM hoặc các vấn đề kĩ thuật vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hỗ trợ trực tuyến 24/7. Hoặc qua email bong99.com@gmail.com để được giải quyết kịp thời.