1606, Hutchison House, 10 Harcourt Road, Central, Hong Kong

Thời gian làm việc
- Thứ 2 đến thứ 7: 06:30 sáng đến 02:30 sáng hôm sau 
- Chủ nhật: 7h sáng đến 1h sáng hôm sau